Image
Image

Co to jest proces coachingowy?

Co to jest proces coachingowy?

Proces coachingowy - Krok po kroku przybliżasz się do celu.

Coaching to zaplanowany proces, którego skuteczność zależy od zaangażowania Twojego i coacha. Zaplanowany, czyli uwzględniający Twoje preferencje, predyspozycje i cele. To jak wchodzenie po schodach – z każdym spotkaniem jesteś bliżej celu. Pracujemy od ogółu do szczegółu, aby zająć się wszystkimi ważnymi aspektami.

Skuteczny proces coachingowy trwa ok. 4-6 miesięcy. W mojej praktyce oznacza to około 10-12 sesji i pracę własną między spotkaniami. To czas wystarczający do tego, aby osiągnąć założone cele i wprowadzić trwałe zmiany w realnym życiu.

Coaching trwa od 3 do 6 miesięcy, czasem może trwać nawet dłużej, zależy to od indywidualnych potrzeb osoby coachowanej i ilości celów krótko i długoterminowych, nad którymi pracujesz.
Ludzie odnoszący sukcesy

Image

Wszystko o coachingu